X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Kansen voor de installatiebranche
Waarom deze afspraak?
De 100.000 banenafspraak is vastgelegd in de Participatiewet die per 1 januari 2015 is ingevoerd. De Participatiewet heeft betrekking op mensen met een arbeidsbeperking die graag willen en kunnen werken, maar een steuntje in de rug nodig hebben om werk te vinden.
 

Om wie gaat het?

Verschillende groepen werkzoekenden vallen onder de 100.000 banenafspraak: 
 
  • mensen die onder de Participatiewet vallen en niet zelfstandig het wettelijke minimumloon kunnen verdienen; 
  • mensen met een indicatie voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw); 
  • Wajongers met arbeidsvermogen;
  • mensen met een baan op grond van de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) of het Besluit in- en doorstroombaan (ID-baan)
 
De sociale partners en de gemeenten hebben afgesproken dat Wajongers de eerste jaren voorrang krijgen bij het plaatsen op een baan. Twijfelt u of uw kandidaat bij de doelgroep hoort? Neem contact op met het Steunpunt Arbeidsmarkt Mobiliteit
 

Voordelen en ondersteuning 

De 100.000 banenafspraak biedt kansen voor de technische installatiebranche. Samen met u wil OTIB de arbeidsmarkt van de branche graag dynamischer en toekomstbestendig maken. Kijk hier welke kansen en voordelen deze afspraak voor uw bedrijf biedt. Uiteraard kunt u bij het zoeken, vinden en begeleiden van uw nieuwe werknemers met een arbeidsbeperking rekenen op steun van OTIB. Meer informatie over ondersteuning vindt u hier.
 

Participatiewet vereenvoudigd

Het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking is niet altijd even gemakkelijk. Daarom heeft de overheid met werkgevers- en werknemersorganisaties, gemeenten, de VNG en het UWV afspraken gemaakt om de 100.000 banenafspraak te vereenvoudigen. Deze vereenvoudiging moet leiden tot minder administratieve lasten voor gemeenten, werkgevers en de nieuwe werknemers. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van loonkostensubsidie en bij het bepalen van de loonwaarde. 

Wilt u meer informatie over de regelingen waarvan u in het kader van het 100.000 banenplan gebruik kunt maken? Kijk dan hier
 

Stok achter de deur

De banenafspraak is geen vrijwillige afspraak tussen de overheid en het bedrijfsleven en betreft iedere ondernemer, groot en klein. Mocht het bedrijfsleven er in 2016 niet in slagen de beoogde 8.000 banen te creëren, dan kan het kabinet in overleg met sociale partners besluiten om de quotumregeling in te voeren. Het quotum verplicht elke werkgever met meer dan 25 werknemers te betalen voor niet opgevulde werkplekken. De inzet is echter dat bedrijven in de installatiebranche actief met de werving van mensen met een arbeidsbeperking aan de slag zullen gaan.
 
Tot sloten bieden wij u graag een overzicht van veelgestelde vragen over de 100.000 banenafspraak.
 

 lees meer

Klik hier voor contact met het Steunpunt of bel direct naar 0800-6061!

In het boekje ‘Aan de slag met de 100.000 banenafspraak!’ vindt u inspirerende verhalen, tips en voordelen. 

Benieuwd welke werkgevers u voor gingen? Lees hier hun ervaringen of bekijk de films met best practices op de werkvloer. 

Lees ook het verslag van de workshop: 'Aan de slag met de 100.000 banenafspraak' en bekijk de foto's

Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over de 100.000 banenafspraak.

Gezamenlijk bereiken we de 100.000 banen. Kijk hier voor nuttige links en intiatieven van andere organisaties:

VNO-NCW/MKB-Nederland en LTO-Nederland:
Opnaarde1000000

De Normaalste Zaak (MKB en grote bedrijven):
www.denormaalstezaak.nl/

Divosa, VNG, UWV en Cedris:
Samen voor de klant

CNV-jongeren:
Realisten promoteam
http://www.ikbenharrie.nl

Stichting Pak die Kans (webapp):
http://pakjekansnu.nl/

De Kandidatenverkenner Banenafspraak:
www.werk.nl/werkgevers

Werkgevers, arbeidsbeperkten en gemeenten
https://onbeperktaandeslag.nl/
 

De Nationale Talentenbank
https://nationaletalentenbank.nl/


Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)-Boris 
Kansen voor jongeren met een beperking

Voer in wat u zoekt en OTIB helpt u verder