X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement

Eerste half jaar vast bedrag voor loonkostensubsidie
Regelingen en subsidies

Als werkgever kunt u gebruik maken van verschillende regelingen in het kader van het 100.000 banenplan. Hier vindt u een overzicht van de verschillende regelingen en de voorwaarden die hieraan zijn verbonden. 
 

Vaste loonkostensubsidie

Wanneer u als werkgever een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst neemt, heeft u recht op loonkostensubsidie. In het eerste half jaar betreft dit een vast bedrag dat neerkomt op 50 procent van het wettelijk minimum loon. Dit vaste bedrag maakt het voor u financieel aantrekkelijker om een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De subsidie stelt u bovendien in staat om gedurende de zes maanden de capaciteiten van uw nieuwe werknemer goed op waarde te schatten. De subsidie-inrichting maakt ook het ontwikkelingsperspectief van uw potentiële werknemer concreet, zodat deze beter in staat is een duurzame relatie met u op te bouwen. 
 

Meer zicht op loonwaarde

De 100.000 banenafspraak heeft betrekking op verschillende werknemersgroepen met verschillende loonwaarden. Deze waarden vormen de basis voor de bepaling van de loonkostensubsidie. In het eerste half jaar is deze loonkostensubsidie voor iedere werknemer gelijk. Daarna wordt de hoogte van de loonkostensubsidie vastgesteld op basis van de werkelijke loonwaarde van de nieuwe werknemer. Het is aan u om deze loonwaarde vast te stellen en deze vervolgens - samen met het toekomstperspectief voor de nieuwe werknemer - met de gemeente te bespreken. De termijn waarvoor de loonwaarde geldt, en daarmee de hoogte van de loonkostensubsidie, stemt u evenzeer met de gemeente af. Deze vereenvoudiging van de Participatiewet maakt de beoordeling van de loonwaarden flexibeler en persoonsgerichter en biedt u, de gemeente en uw nieuwe werknemer meer duidelijkheid.
 
Indien hier behoefte aan bestaat, kunnen werkgevers en werknemers bij de gemeente een nieuwe loonwaardemeting aanvragen. Bij duidelijkheid over de productiviteit van de werknemer kan de gemeente er echter ook voor kiezen een loonwaarde vast te stellen.
 

Loonkostensubsidie voor schoolverlaters die al werken

Heeft u vakmensen in dienst die binnen zes maanden na het verlaten van hun school bij u aan de slag zijn gegaan? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie! Gemeenten kunnen de loonkostensubsidie namelijk ook voor deze schoolverlaters inzetten. Deze werknemers moeten wel afkomstig zijn uit het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of de entreeopleiding MBO. Op deze manier kunnen ook deze werknemers met een beperking tot de arbeidsmarkt in dienst worden gehouden.
 

Premiekorting in de banenafspraak

Als werkgever kunt u naast het ontvangen van loonkostensubsidie ook aanspraak maken op een premiekorting van maximaal € 2000 per jaar voor werknemers die onder de banenafspraak vallen. De premiekorting, ook wel mobiliteitsbonus genoemd, is een belastingmaatregel waarbij een werkgever korting krijgt op de af te dragen premies en werkgeverslasten. Deze korting kan maximaal voor drie jaar worden gebruikt. Via de Regelhulp premiekorting kunt u direct zien of uw bedrijf hiervoor in aanmerking komt! 
 
Kijk voor meer informatie op www.opnaarde100000.nl/financiele-tegemoetkoming/

 

 lees meer

Klik hier voor contact met het Steunpunt of bel direct naar 0800-6061!

In het boekje ‘Aan de slag met de 100.000 banenafspraak!’ vindt u inspirerende verhalen, tips en voordelen. 

Benieuwd welke werkgevers u voor gingen? Lees hier hun ervaringen of bekijk de films met best practices op de werkvloer. 

Lees ook het verslag van de workshop: 'Aan de slag met de 100.000 banenafspraak' en bekijk de foto's

Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over de 100.000 banenafspraak.

Gezamenlijk bereiken we de 100.000 banen. Kijk hier voor nuttige links en intiatieven van andere organisaties:

VNO-NCW/MKB-Nederland en LTO-Nederland:
Opnaarde1000000

De Normaalste Zaak (MKB en grote bedrijven):
www.denormaalstezaak.nl/

Divosa, VNG, UWV en Cedris:
Samen voor de klant

CNV-jongeren:
Realisten promoteam
http://www.ikbenharrie.nl

Stichting Pak die Kans (webapp):
http://pakjekansnu.nl/

De Kandidatenverkenner Banenafspraak:
www.werk.nl/werkgevers

Werkgevers, arbeidsbeperkten en gemeenten
https://onbeperktaandeslag.nl/
 

De Nationale Talentenbank
https://nationaletalentenbank.nl/


Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)-Boris 
Kansen voor jongeren met een beperking

Voer in wat u zoekt en OTIB helpt u verder